Застраховки

ALARMSYST предлага пълна гама застрахователни продукти на водещите застрахователни компании. Заповядайте в нашия офис, за да ви помогнем да изберете най-изгодната и подходяща застраховка за Вас.

 • Застраховката КАСКО е незадължителна автомобилна застраховка. Застрахователя покрива следните рискове (при пълно АВТОКАСКО)
 • Застраховката Гражданска отговорност е задължителна застраховка. Тази застраховка покрива отговорността на водача на МПС за нанесените от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, вследствие на ПТП.
 • Застраховката Домашно имущество е доброволна застраховка, защищаваща Вашето недвижимо имущество, както и движимите вещи в застрахования имот. 
 • Застраховката Помощ при пътуване в чужбина покрива разходите за медицинска и дентална помощ при пътуване в чужбина, както и разходите за репатриране на застрахования вследствие на настъпила злополука или акутно заболяване

   

       Резултат с изображение     

  Резултат с изображение за бул инс лого     

  Свързано изображение     Резултат с изображение за олимпик лого