Помощ при пътуване в чужбина

Застраховката "Помощ при пътуване в чужбина" (Travel Assistance Abroad) покрива разноски на застрахования за медицински, спасителни и други разходи. Застраховката е валидна за целия свят с изключение на територията на Република България и страната на постоянно местожителство на застрахования (в случай че е различна от Р.България). Застраховат се лица от 0 до 80 годишна възраст.

ПОКРИТИ ОСНОВНИ РИСКОВЕ:

 • Медицински разноски вследствие злополука или акутно заболяване
 • Репатриране вследствие злополука или акутно заболяване
 • Спешна дентална помощ

Лимитът на отговорност за горните рискове, с изключение на "Спешна дентална помощ" е от 2'000 до 200'000 EUR/USD. Лимитът на оговорност за "Спешна дентална помощ" е в размер до 350 EUR/USD

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РИСКОВЕ:

  • Спасителни разноски - лимит на отговорност 1'000 / 5'000 / 10'000 EUR/USD
  • Смърт и трайно намалена работоспособност вследствие злополука - лимит на отговорност 1'000 / 5'000 / 10'000 EUR/USD
  • Дневни пари за болничен престой - 300 EUR/USD
  • Кражба, загуба или забавяне на личен багаж - 400 EUR/USD
  • Гражданска отговорност към трети лица - лимит на отговорност 1'000 / 5'000 / 10'000 EUR/USD
  • Правна помощ - 1'000 EUR/USD