Персонализиране и настройка TOYOTA Venza 2009-2015

  • Промоция
  • Редовна цена 0.00 лвПерсонализиране на системите за удобство и комфорт на автомобила. Позволява Ви да добавите функционалности, които Ви харесват и да премахнете тези, които и не Ви допадат.

ВРАТИ / ПРОЗОРЦИ / ДИСТАНЦИОННО

Светлинна индикация (мигачи) при отключване и заключване на вратите с дистанционно - ДА/НЕ

Звуков сигнал при отключване/заключване с дистанционно - ДА / НЕ

Сила на звуковия сигнал при отключване/заключване - ИЗКЛЮЧЕН / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / MAX

Предупредителен звуков сигнал ако вратите не могат да бъдат заключени заради забравена отворена (не добре затворена) врата - ДА / НЕ

PANIC функция от дистанционното - РАЗРЕШЕНА / ЗАБРАНЕНА

Повторно автоматично заключване на вратите ако отключите и не влезете в автомобила - ДА / НЕ

Повторно автоматично заключване на вратите ако отключите и не влезете в автомобила до... - 30сек / 60сек / 120сек

Отключване на вратите с дистанционното - САМО ШОФьОРСКАТА ВРАТА С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ и ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ С ВТОРО НАТИСКАНЕ / ВСИЧКИ ВРАТИ С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ

Отключване на вратите с ключ в ключалката - САМО ШОФьОРСКАТА ВРАТА С ПЪРВОТО ЗАВЪРТАНЕ и ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ С ВТОРО ЗАВЪРТАНЕ / ВСИЧКИ ВРАТИ С ПЪРВОТО ЗАВЪРТАНЕ

Отключване на вратите със SMART KEY (с бутон върху дръжката на шоф.врата) - САМО ШОФьОРСКАТА ВРАТА С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ и ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ С ВТОРО НАТИСКАНЕ / ВСИЧКИ ВРАТИ С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ

Автоматично заключване на вратите при потегляне - ДА / НЕ

Автоматично заключване на вратите при включване на скорост - ДА / НЕ

Автоматично отключване на вратите при изключване от скорост (P) - ДА/ НЕ

Отключване на всички врати при отваряне на шофьорската врата - ДА / НЕ

След заключване със SMART KEY (с бутон върху дръжката на шоф.врата) забрани отварянето на вратите в следващите ... - 0.5сек / 1.5сек / 2.5сек / 5сек

Местоположение на SMART KEY за стартиране на двигателя - НА ПРЕДНИТЕ СЕДАЛКИ / НАВСЯКЪДЕ В КОЛАТА

Отключване на багажника със SMART KEY (с бутон върху дръжката) - ЗАБРАНЕНО / ДВОЙНО НАТИСКАНЕ / ДЪЛГО НАТИСКАНЕ

Отваряне/затваряне капака на багажника с бутон на таблото (изисква моторизиран капак на багажника) - ЕДИНИЧНО НАТИСКАНЕ / ДЪЛГО НАТИСКАНЕ

Предупредителен звуков сигнал при отваряне/затваряне на капака на багажника (при моторизиран капак на багажника) - ДА / НЕ

Отключване с "OneMotion" - САМО БАГАЖНИКА / ВСИЧКИ ВРАТИ

Отваряне на багажника с "OneMotion" - ИЗКЛЮЧЕНО / ЕДИНИЧНО НАТИСКАНЕ / ДВОЙНО НАТИСКАНЕ / ДЪЛГО НАТИСКАНЕ / ДВОЙНО НАТИСКАНЕ НА БУТОН ОТКЛЮЧВАНЕ / ДЪЛГО НАТИСКАНЕ НА БУТОН ОТКЛЮЧВАНЕ

 

ТАБЛО / ДИСПЛЕЙ / ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Сила на звуковия сигнал за оставен ключ в таблото - СЛАБ / СРЕДЕН / СИЛЕН

Вид на звуковия сигнал за оставен ключ в таблото - БАВЕН / СРЕДЕН / БЪРЗ

Предупреждение за предпазен колан (шофьор) - РАЗРЕШЕН / ЗАБРАНЕН

Предупреждение за предпазен колан (пътник отпред) - РАЗРЕШЕН / ЗАБРАНЕН

Предупреждение за слаба батерия на дистанционното - ДА / НЕ

 

СВЕТЛИНИ

Продължителност за включване на светлините "изпрати ме" - ИЗКЛЮЧЕНИ / 30сек / 60сек / 90сек

Ниво на околната осветеност за задействане на светлините (къси + габарити) - НАЙ-ТЪМНО / ПО-ТЪМНО / НОРМАЛНО / ПО-СВЕТЛО / НАЙ-СВЕТЛО

Автоматични дълги светлини (AHS - Automatic High-beam System) - РАЗРЕШЕНО / ЗАБРАНЕНО

Ниво на околната осветеност за намаляване осветлението на таблото - НАЙ-ТЪМНО / ПО-ТЪМНО / НОРМАЛНО / ПО-СВЕТЛО / НАЙ-СВЕТЛО

Ниво на околната осветеност за възстановяване осветлението на таблото - НАЙ-ТЪМНО / ПО-ТЪМНО / НОРМАЛНО / ПО-СВЕТЛО / НАЙ-СВЕТЛО

Плавно загасване на интериорното осветление след ... - 7сек / 15сек / 30сек

Включване на интериорното осветление след загасяне на двигателя - ДА / НЕ

Включване на интериорното осветление след отключване на вратите - ДА / НЕ

Включване на интериорното осветление при SMART KEY в обхват - ДА / НЕ

Контрол на интериорното осветление - РАЗРЕШЕН / ЗАБРАНЕН

 

ОТОПЛЕНИЕ и КЛИМАТИЗАЦИЯ

Мощност на климатика - АВТОМАТИЧНО / МАКСИМАЛНА

Автоматично включване на климатика при включване на отопление на предното стъкло (Front defroster) - ДА / НЕ

Автоматично увеличаване скоростта вентилатора на отоплението при включване на отопление на предното стъкло (Front defroster) - ДА / НЕ

Автоматично включване на климатика при натискане на бутон AUTO - ДА / НЕ

Автоматично превключване в режим "Рециркулация на въздуха" при включване на климатика - ДА / НЕ

Автоматично изключване на отоплението на предното стъкло (Front defroster) при натискане на бутон AUTO - ДА / НЕ