Персонализиране и настройка BMW serie 5 2007-2010

  • Промоция
  • Редовна цена 0.00 лвПерсонализиране на системите за удобство и комфорт на автомобила. Позволява Ви да добавите функционалности, които Ви харесват и да премахнете тези, които и не Ви допадат.

Всеки един автомобил поддържа настройки, които може да са различни от Вашия. Ето примерни настройки на подобен автомобил: BMW 535d 2007(EU)

ВРАТИ / ПРОЗОРЦИ / ДИСТАНЦИОННО

Отваряне на прозорците с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ

Затваряне на прозорците с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ

Отваряне/затваряне на шибидаха с дълго натискане на дистанционното - ДА / НЕ

Затваряне на прозорците и шибидаха чрез SMART KEY - ДА / НЕ

Отваряне на прозорците и шибидаха със задържане на ключа в ключалката на шофьорската врата - ДА / НЕ

Затваряне на прозорците и шибидаха със задържане на ключа в ключалката на шофьорската врата - ДА / НЕ

Автоматично прибиране на страничните огледала - ДА / НЕ

Закъснение за автоматичното прибиране на страничните огледала - [стойност]

Отключване на вратите с дистанционното - САМО ШОФьОРСКАТА ВРАТА С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ и ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ С ВТОРО НАТИСКАНЕ / ВСИЧКИ ВРАТИ С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ

Отключване на вратите с дистанционното (ключ 1) - САМО ШОФьОРСКАТА ВРАТА С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ и ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ С ВТОРО НАТИСКАНЕ / ВСИЧКИ ВРАТИ С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ

Отключване на вратите с дистанционното (ключ2) - САМО ШОФьОРСКАТА ВРАТА С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ и ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ С ВТОРО НАТИСКАНЕ / ВСИЧКИ ВРАТИ С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ

Отключване на вратите с дистанционното (ключ3) - САМО ШОФьОРСКАТА ВРАТА С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ и ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ С ВТОРО НАТИСКАНЕ / ВСИЧКИ ВРАТИ С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ

Отключване на вратите с дистанционното (ключ4) - САМО ШОФьОРСКАТА ВРАТА С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ и ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ С ВТОРО НАТИСКАНЕ / ВСИЧКИ ВРАТИ С ПЪРВОТО НАТИСКАНЕ

Автоматично заключване на вратите при включване на "контакт" - ДА / НЕ

Автоматично заключване на вратите при потегляне - ДА / НЕ

Автоматично заключване на вратите при потегляне, в зависимост от използвания ключ (дистанционно) - ДА / НЕ

Автоматично заключване на вратите при потегляне (ключ 1) - ДА / НЕ

Автоматично заключване на вратите при потегляне (ключ 2) - ДА / НЕ

Автоматично заключване на вратите при потегляне (ключ 3) - ДА / НЕ

Автоматично заключване на вратите при потегляне (ключ 4) - ДА / НЕ

Автоматично отключване на вратите при изваждане на ключа от таблото - ДА / НЕ

Повторно заключване ако вратите се отключат, но не се отвори - ДА / НЕ

Повторно заключване ако вратите се отключат, но не се отвори (ключ 1) - ДА / НЕ

Повторно заключване ако вратите се отключат, но не се отвори (ключ 2) - ДА / НЕ

Повторно заключване ако вратите се отключат, но не се отвори (ключ 3) - ДА / НЕ

Повторно заключване ако вратите се отключат, но не се отвори (ключ 4) - ДА / НЕ

Разреши работата на електрическите стъкла при изключен "контакт" - ДА / НЕ

 

ТАБЛО / ДИСПЛЕЙ / ЗВУКОВИ СИГНАЛИ

Звуков сигнал при оставен ключ в таблото - ДА / НЕ

На таблото покажи изчислената скорост - ДА / НЕ

На таблото покажи реалната скорост - ДА / НЕ

Покажи на таблото моментния разход на гориво - ДА / НЕ

 

ДРУГИ

Стартиране на двигателя с едно докосване - ДА / НЕ

Защита при стартиране на двигателя с едно докосване: прекрати след 3 секунди - ДА / НЕ

Автоматично изваждане на ключа ако START/STOP бутона се натисне и задържи - ДА / НЕ

Автоматично изваждане на ключа ако START/STOP бутона се натисне и задържи за ... секунди - [стойност]