Renault Laguna - ремонт карта

Прекъсната намотка на антената, поради което автомобилът не може да запали. В този случай антената може да бъд пренавита. Профилактично презапояване на елементите по платката.