Honda VFR800 - километраж от мили в км

Неработещ брояч на километрите. Презаписване на EEPROM паметта на таблото с данни от работещо такова и промяна на показанията от мили в километри.