Audi A7 - ремонт Adaptive criuse control (ACC)

Адаптивният круиз контрол (Adaptive Cruise Control или ACC) е една от системите подпомагащи водача във средния и високия клас автомобили на групата VAG. Системата е базирана на изкуствен интелект, обработващ видео изображения от централно разположена камера и информация от сензори в предната част на автомобила.

Един от често срещаните проблеми при при тази система е отказ на камерата, следяща пътя пред автомобила. Опитът ни и специализираното оборудване, с което разполагаме, ни позволява да ремонтираме тази система.