Система за контрол налягането в гумите TPMS

Сигурността на гумите е един от най-важните фактори за избягване на инциденти при шофиране. В същото време пониженото налягане в гумите води до увеличаване на консумацията на гориво средно с 6.25% и съкращаване живота на гумите с около 37%. Системите за контрол налягането в гумите (Tire Pressure Monitoring System) понастоящем са стандартно оборудване за новите автомобили в много държави. От 2008 в САЩ и от 2012 в Европа всички нови автомобили задължително се оборудват с TPMS.