Радарни детектори

Предлаганите от нас радарни детектори са позволени за използване на територията на Р.България. Конституционно право на всеки български гражданин е да приема всякакви радиосигнали, включително и тези излъчвани от полицейските радари!

Противозаконно е използването на радарни детектори, смущаващи работата на полицейските радари.