Среден клас

Автоалармените системи от СРЕДЕН КЛАС са оптимален вариант за охрана на Вашия автомобил. Всички системи са модулен тип - отделно са управляващият блок и сирената. При системите от модулен тип е повишена сигурността и надеждността откъм дефектиране на системите, в сравнение със системите от нисък клас.

Всички системи управляват централното заключване на автомобила (ако той има) и предлагат прекъсване на запалването. Различават се по вида на дистанционното управление, наличие/липса на динамичен код, наличие/липса на аварийно изключване, различна степен на комфорт.