СОТ - такси, условия

 

ТАКСА ЗА ОХРАНА

(за домове)

 No ВИД УСЛУГА

ЦЕНА

EUR/мес

1 Наблюдение (мониторинг) на обекта и изпращане на информация на клиента на посочен от него телефон 5.00
2 Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите 10.00
3 Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 2'500EUR 15.00
4 Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 3'750EUR 20.00
5 Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 5'000EUR 25.00
6 Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 7'500EUR 35.00
7 Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност - възстановяване на щети 100% 50.00

 

 

 

ТАКСА ЗА ОХРАНА

(за офиси и търговски обекти)

 No ВИД УСЛУГА

ЦЕНА

EUR/мес

1 Наблюдение (мониторинг) на обекта и изпращане на информация на клиента на посочен от него телефон 5.00
2 Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите 15.00
3 Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 2'500EUR 25.00
4 Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 3'750EUR 35.00
5 Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 5'000EUR 50.00
6 Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност в размер до 7'500EUR 75.00
7 Наблюдение (мониторинг) на обекта и инспекция на място от патрулите с поемане на имуществена отговорност - възстановяване на щети 100% 100.00

 

 

Посочените по-горе цени са за 24-часова охрана.

 

Време за реакция за района на гр.София – до 3 минути.

 

Съществуват няколко начина за предаване на информация от локалната охранителна система в обекта до централната станция за наблюдение:

 

1. ПО ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ – за предаване на информация по наземна телефонна линия, клиента заплаща, освен таксата за охрана, само за времето на използване на телефонната линия от охранителната система, според тарифния план на телекомуникационния оператор.
 
2. ПО РАДИО КАНАЛ С ПРЕДАВАТЕЛ LINKS2150 – за предаване на информация чрез радиопредавател клиента не заплаща комуникационни разходи. За придобиване на право за ползване на радиопредавателя клиента може да избира:

- да плати еднократно депозит за предавател LINKS2150 ……30.00 EUR

или

- да плаща месечен наем за  предавател LINKS2150 ………… 5.00 EUR

При прекратяване на договора за охрана, депозитът се възстановява!

 

3. ПО ОБЩЕСТВЕНАТА GSM-МРЕЖА – с GSM/GPRS комуникатор - през обществената GSM мрежа специализиран GPRS/GSM комуникатор създава GPRS канал за непрекъсната връзка между наблюдавания обект и мониторинг центъра.
За да ползва този вид комуникация клиента трябва:

- да закупи GSM/GPRS комуникатор …………………… 80.00 EUR

В случай, че не желае да получава информация директно от системата на своя GSM апарат, клиента заплаща 0.60 EUR/мес комуникационни разходи (месечни такси, трафик и др.), свързани с ползването на обществената GSM мрежа. При желание от страна на клиента да получава информация автоматично и директно от охранителната система във вид на SMS на своя GSM апарат, то тогава клиента следва да предостави SIM-карта данни от избран от него мобилен оператор и да се ангажира с плащането на всички разходи по ползването на картата (месечни такси,
потребление и др.).
 
4. ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ С LAN/BUS МОДЕМ – за предаване на информация е необходимо клиента да разполага с непрекъснат интернет в охраняемия обект. За да ползва този вид комуникация клиента трябва:

- да закупи LAN/BUS модем ………………………80.00 EUR

 

5. ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ С Т-LINK 250 МОДЕМ – за предаване на информация е необходимо клиента да разполага с непрекъснат интернет в охраняемия обект. Услугата е достъпна при използване на контролен панел PC5020 или PC4020.

За придобиване право за ползване на T-LINK250 модем клиента трябва:

- да закупи T-LINK250 …………………………… 516.00 лв

  

Препоръчително е използването на поне два метода за връзка с централната станция за наблюдение.

 

Независимо от начина на предаване на информация, клиента заплаща монтаж – 10 EUR за всеки вид комуникация и еднократна пускова такса – 10 EUR за включване към охранителната система.

При авансово плащане на такса за охрана, според избраната от клиента вид услуга, за период от една година се прави отстъпка в размер на едномесечна абонаментна такса.

Промени в условията на договора (абонаментна такса/отговорност) са възможни по всяко време, независимо от направено предплащане за по-дълъг период, при запазване на другите условия.

Всяко посещение на патрулите по вина на клиента (некоректност, небрежност, неадекватност) се заплаща по 2.5 EUR.