Интерфейсни системи

Автоалармените системи от ИНТЕРФЕЙСЕН ТИП са предназначени за охрана на автомобили, притежаващи фабрично дистанционно управление. Включването и изключването на този тип системи става с фабричното дистанционно.

Притежават всички функционалности на охранителните системи от среден/висок клас.